Odborné články k stiahnutiu

10 najčastejších chýb pri realizácii online prieskumu, ktorým sa môžete vyhnúť

Bez toho, aby ste lepšie poznali trh a svojich zákazníkov, nebude Váš marketing nikdy tak efektívny, ako by mohol byť. Pokiaľ sa rozhodnete do online prieskumov pustiť, vyvarujte sa nasledujúcim obvyklým chybám. Pomôže vám to získať z online prieskumov oveľa viac a Vaše online dotazníky budú respondenti radi vypĺňať.

  • Jan Spáčil
  • Autor

  • Jan Spáčil

1. Neposlať dostatočné množstvo pozvánok do prieskumu

Nie všetci, ktorým pošlete pozvánky do priekumu, vám dotazník vyplnia. Niekto práve nemá čas, niekoho vaša pozvánka zastihne mimo kancelárie. Množstvo odpovedí je priamo úmerné množstvu odoslaných pozvánok. Čím viac pozvánok pošlete, tým viac odpovedí získate. Pokiaľ posielate pozvánky vašim stálym zákazníkom, členom klubu alebo fanúšikom, môžete očakávať až 50% úspešnosť. Naopak pokiaľ posielate pozvánky do prieskumu skupine ľudí, ktorá s vami nie je príliš často v kontakte, potenciálnym zákazníkom apod., môžete očakávať, že vaša úspešnosť bude medzi 5 % - 10 %.

Pokiaľ chcete mať objektívne výsledky, doporučujeme získať 100 – 150 vyplnených dotazníkov. Avšak neprepadajte beznádeji, pokiaľ ich budete mať oveľa menej. Každý zodpovedaný dotazník sa počíta, každý vyplnený dotazník je inšpiráciou a môže vás posunúť o krok ďalej.

2. Vytvoriť príliš komplikované otázky

V jednoduchosti je vždy sila. Vždy sa pozerajte na váš prieskum z pohľadu ľudí, ktorí budú daný dotazník vyplňovať. Budú mu rozumieť? Budú rozumieť otázkam? Musí respondent nad vašou otázkou dlho premýšľať? Napadne ho odpoveď ihneď? Ako sa respondentovi vaša otázka číta? Ide to ľahko alebo sa v polovici zastaví a číta znova od začiatku? Musí si respondent vašu otázku prečítať niekoľkrát dookola, aby ju pochopil?

Urobte jednoduchý test: nechajte otázky prečítať nahlas niekoho z vašich kolegov a sledujte, či to ide hladko. Pokiaľ áno, máte hotovo. Pokiaľ nie, otázku prepíšte, zmeňte poradie slov alebo inak zjednodušte a váš test opakujte tak dlho, až ste spokojní.

3. Pýtať príliš veľa otvorených otázok

Otvorené otázky sú otázky, na ktoré respondenti musia odpovedať tak, že vyplnia svoju odpoveď do políčka pre vloženie textu. Pokiaľ je takých otázok príliš mnoho a respondent musí na každú takú otázku odpovedať tak, že napíše svoj komentár, môže sa ich ochota dokončiť a odoslať dotazník znížiť. Odpovedať touto formou taktiež zaberá oveľa viac času a vyplnenie dotazníka sa tak preťahuje. Skombinujte preto otvorené otázky s otázkami, kde respondent len zakliká odpovede.

4. ...

Vyplňte formulár na tejto strane a stiahnite si celý článok.