2 konkrétne príklady a návody, ako zvýšiť mieru preklikov o 20 % alebo 80 % pomocou automatizácie.

Email marketing

2 konkrétne príklady a návody, ako zvýšiť mieru preklikov o 20 % alebo 80 % pomocou automatizácie.

Po odoslaní každej e-mailovej kampani máte k dispozícii mnoho čísiel a štatistík. Niektoré sú však „ dôležitejšie“ než tie iné. Čo je treba teda predovšetkým sledovať?

  • Jan Spáčil
  • Autor

  • Jan Spáčil

Zamerajte sa na sledovanie preklikov

Každá e-mailová kampaň má iný cieľ a iný účel. Niektoré informujú, iné predávajú. Jedným z najdôležitejších kritérii, podľa kterého môžete hodnotiť výsledky vašej e-mailovej kampane je množstvo preklikov, teda počet príjemcov, ktorí klikli na odkazy vo vašom e-maile. Tomuto číslu sa hovorí CTR ( z anglického „ Click Through Rate“ ) a znamená mieru preklikov. Čím je toto číslo vyššie, tým viac príjemcov urobilo ďalší krok smerom k nákupu, objednávke, registrácii alebo inej konverzii, ktorú očakávate.

Ako môžete CTR zvýšiť pomocou e-mailových automatizacií?

Isto existuje mnoho ďalších doporučení a tipov, ktoré môžete urobiť, aby príjemcovia vaších e-mailov klikli na odkazy v e-mailu. V túto chvíľu sa však zameriame na to, ako využiť pre zvýšenie CTR automatizácie dostupné v jednoduchých e-mailových kampaniach.

1. Pošlete e-mail znovu všetkým, ktorí e-mail neotvorili. Môžete zvýšiť mieru preklikov i o 20 %.

  • Časová náročnosť tohoto kroku: 2 až 5 minút.

Toto je veľmi jednoduchý spôsob, kterým oslovíte viac ľudí v tzv. „ druhej vlne“. Pri opakovanom  odosielaní toho istého e-mailu príjemcom, ktorí prvý e-mail neotvorili, získate ďalších príjemcov, ktorí e-mail otvoria a následne môžu kliknúť na odkazy. Poďme si všetko ukázať na konkrétnom príklade.

Konkrétny príklad nášho zákazníka:

Prvý e-mail

Odoslané: 1 478,
Doručené: 1 465 (99,1 %)
Otvorené: 351 (24 %)
Prekliknuté: 75 (CTR 5,1 %)

Druhý nadväzujúci e-mail, s podmienkou odoslania za 3 dni všetkým, ktorí prvý e-mail neotvorili

Odoslané: 1 114
Doručené: 1 111 (99,7 %)
Otvorené: 109 (9,8 %)
Prekliknuté: 16 (CTR 1,4 %)

Celkové CTR sa zvýšilo z pôvodných 5,1 % na 6,2 % (75 + 16 = 91 / 1 465 = 6,2 % ).

"Opakovaným odoslaním e-mailu všetkým, ktorí prvý e-mail neotvorili sme zvýšili mieru preklikov takmer o 22 %.“

 

Ako na to? 

1. E-mail uložte ako novú šablónu.

Akonáhle e-mail, ktorý chcete odoslať (typ: jednoduchá e-mailová kampaň) máte kompletne dokončený a otestovaný, uložte si tento e-mail ako novú šablónu.

uložit novou šablonu e-mailu


2. V časti Transakčné e-maily vytvorte nový transakčný e-mail.

Transakčný e-mail vhodne pomenujte a na strane E-mail editor použijte pre vytvorenie e-mailu práve uloženú šablónu. E-mail po otvorení  obsahuje všetko, ako pôvodná kampaň, teda všetky texty, obrázky i odkazy.

transakční e-mail

E-mail uložte, otestujte a na stránke Aktivácia transakčný e-mail aktivujte.  Po aktivácii máte tento transakčný e-mail pripravený k odoslaniu a k použitiu v automatizácii jednoduchej e-mailovej kampane, ktorú chcete odoslať.

3. Pridajte novú podmienku automatizácie.

Vráťte sa do pôvodného e-mailu a na stránke Automatizácia pridajte novú automatizáciu.  Automatizáciu pomenujte a v časti „Pokiaľ príjemca e-mailu“ zvoľte „neotvoril e-mail“, POTOM ZA nastavte napríklad 3 dni, zvoľte Odoslať e-mail a podľa názvu vložte práve uložený a aktivovaný transakčný e-mail.

Nová podmínka automatizace

4. Odošlite e-mail s nastavenou automatizáciou a napojeným transakčným e-mailom.

Automatizáciu uložte a pokračujte ďalej na stranu Odoslanie a e-mail odošlite.

5. Sledujte výsledky.

Tri dni po odoslaní tohoto e-mailu Quanda odošle napojený transakčný e-mail vrtkým príjemcom, ktorí prvý e-mail neotvorili.

 

2. Pošlete naviazaný e-mail všetkým príjemcom, ktorí neklikli na odkaz, ktorý chcete. Môžete zvýšiť mieru preklikov i o 80 %.

  • Časová náročnosť tohoto kroku: príprava nového e-mailu + 2 až 5 minút.

Tento, opäť jednoduchý krok, vám prinesie ďalšie prekliky. Je trochu časovo náročnejší, než postup v bode jedna, ale vyplatí sa.

Konkrétny príklad nášho zákazníka:

Prvý e-mail

Odoslané: 2 551
Doručené: 2 491 (97,6 %)
Otvorené: 1 196 (48 %)
Prekliknuté: 390 (CTR 15,7 %)

Druhý nadväzujúci e-mail, s podmienkou odoslania za 3 dni všetkým, ktorí prvý e-mail neotvorili

Odoslané: 2 108
Doručené: 2 100 (99,6 %)
Otvorené: 901 (42,9 %)
Prekliknuté: 324 (CTR 15,4 %)

Celkové CTR sa zvýšilo z pôvodných 15,7 % na 28,7 % (390 + 324 = 714 / 2 491 = 28,7 %).

Opakovaným odoslaním e-mailu všetkým, ktorí neklikli na odkaz v prvom e-maile sme zvýšili mieru preklikov takmer o 83 %.

 

Ako na to? 

1. Vytvorte nový transakčný e-mail.

V časti Transakčné e-maily vytvorte nový transakčný e-mail, ktorý budete posielať ako pripomienku všetkým, ktorí neklikli na odkaz, ktorý chcete. Majte na pamäti, že ide o všetkých príjemcov, ktorí a) pôvodný e-mail neotvorili a nečítali, b) o príjemcov, ktorí pôvodný e-mail čítali, ale na odkaz, ktorý chcete neklikli. Pripomínací e-mail by mal počítať s jednou aj druhou skupinou. Nezabudnite i do tohoto e-mailu vložiť odkaz, na ktorý majú príjemcovia kliknúť. Tento e-mail urobte jednoduchý, prehľadný, stručný s výrazným odkazom.

Vytvořit nový transakční e-mail

2. Pridajte novú podmienku automatizácie.

V pôvodnom e-maile, ktorý chcete odoslať , otvorte pomocou ľavého menu Automatizácia. Tu pridajte novú automatizáciu. Automatizáciu pomenujte a v časti „Ak príjemca e-mailu“ zvoľte „nekliknul na konkrétny odkaz“ POTOM ZA nastavte napríklad 2 dni, zvoľte Odoslať e-mail a podľa názvu vložte práve uložený a aktivovaný e-mail s pripomienkou

podmínka automatizace

UPOZORNENIE
V oboch prípadoch sa čas „oneskorenia“ počíta od času odoslania prvého e-mailu (jednoduchej e-mailovej kampane s nastavenou automatizáciou). Ak teda nastavíte 3 dni, transakčný e-mail sa odošle za 3 dni po odoslaní prvého e-mailu.

Ak by ste pre iné použitie nastavili podmienky „otvoril“ alebo „kliknul na konkrétny odkaz“, potom výpočet času beží inak. Beží od okamžiku, kedy udalosť „otvoril“ alebo „klikol“ nastane. 1 deň po prekliku, alebo otvorení, potom znamená 1 deň po tom, čo príjemca otvorí alebo klikne, ale nie 1 deň od odoslania  e-mailu.

3. Odošlete e-mail s nastavenou automatizáciou a napojeným transakčným e-mailom.

Automatizáciu uložte a pokračujte ďalej na stranu Odoslanie a e-mail odošlite.

4. Sledujte výsledky.

2 dni po doslaní tohoto e-mailu Quanda odošle napojený transakčný e-mail všetkým príjemcom, ktorí v prvom e-mailu neklikli na odkaz, ktorý chcete.

 

Ak sa chcete dozvedieť o všetkých ďalších automatizáciach v Quande, ktorých je v túto chvíľu 68, ozvite sa nám. Radi vám predstavíme i ďalšie automatizácie a ich praktické využitie.

 

Ak sa vám článok páčil, nechajte nám komentár. Milujeme komentáre!

Držím vám palce!

Jan Spáčil

 

MOHLO BY VÁS TAKY ZAUJÍMAŤ:

"8 chýb, ktoré ohrožuju mieru preklikov vášho newsletteru"

alebo

"Ako napísať predmet emailu. Detailný sprievodca, ktorý nebudete chcieť, aby čítala vaša konkurencia."

 

"Vyskúšajte Quandu na 14 dní zadarmo až s 200 kontakty."

Vyskúšajte zadarmo