x

GDPR

Double opt-in. Čo je to a ako funguje?

Double opt-in je skratka používaná v súvislosti s overením vlastníka e-mailovej adresy, ktorú Vám v rámci vyplnenie formulára na vašich webových stránkach daný človek odovzdáva.

  • Jan Spáčil
  • Autor

  • Jan Spáčil