Nové funkcie a vylepšenia v Dotazníkoch

Novinky v Quande

Nové funkcie a vylepšenia v Dotazníkoch

V dotazníkoch sme realizovali celý rad zmien, updatov a vylepšení. Medzi najdôležitejšie patrí nová otázka typu NET PROMOTER SCORE, nové grafy v Analýze odpovedí a nové zoznamy respondentov pre jednotlivé odpovede. Je toho však omnoho viac!

  • Jan Spáčil
  • Autor

  • Jan Spáčil

Poďme si jednotlivé vylepšenia predstaviť.

1. Nová otázka: "NET PROMOTER SCORE"

Net promoter score Quanda

Ide o štandardizovanú otázku, ktorá znie:

"Ako pravdepodobné je, že by ste [produkt, službu, firmu, zamestnanie u firmy] doporučil/a svojím známym alebo kamarátom?"

NPS otázka Quanda

Respondenti na túto otázku odpovedajú tak, že vyberajú na škále od 0 do 10. 0 znamená, že by nedoporučili v žiadnom prípade. 10 znamená, že doporučia veľmi radi. Na základe tohoto hodnotenia sa potom spočítajú výsledky, a to opäť štandardizovaným spôsobom. Sčítajú sa percentuálne odpovede respondentov, tzv. "kritikov", tj. tých, ktorí hodnotili 0 až 6, ďalej sa sčítajú percentuálne odpovede tzv. "pasívnych respondentov", tj. tých, ktorí hodnotili 7 a 8 a ďalej sa sčítajú percentuálne odpovede respondentov, tzv. "podporovateľov", tj. tých, ktorí hodnotili 9 a 10.

Výsledná hodnota NET PROMOTER SCORE se potom rovná PODPOROVATELIA mínus KRITICI. PASIVNÍ respondenti sa vynechávajú. Výsledná hodnota v % potom odráža ochotu respondentov doporučiť, nedoporučiť alebo naopak sa kriticky vyjadriť k produktu, službe alebo firme, ktorá bola predmetom otázky.

Net promoter score graf

Pokiaľ je dosiahnuté skóre vyššie než 50 % je to dobré. Pokiaľ je nižšie alebo dokonca záporné, je potrebné zistiť presný dôvod a ten napraviť. Vaša skupina respondentov, tak pri nízkom alebo zápornom skóre nieje ochotná vašu firmu, produkt alebo službu ďalej doporučiť a vaša expanzia je preto omnoho náročnejšia.

S tým súvisí i úplne nová funkcia v dotazníkoch, a to sú zoznamy respondentov, podľa jednotlivých odpovedí. Poďme si túto novinku predstaviť.

 

2. Nové zoznamy respondentov a to ku každej odpovedi zvlášť

Seznam respondentů Quanda

Na túto funkciu sme sa veľmi tešili. Pre každú otázku môžete získať zoznam respondentov, a to ku každej odpovedi zvlášť. Veľmi rýchle tak môžete zistiť, kto a ako presne odpovedal. Zoznam, ktorý vidíte si môžete hromadne oštítkovať a dodatočne po prieskume odoslať e-mail alebo ľuďom rovno podľa tohoto zoznamu zavolať.

Seznam respondentů podle odpovědi Quanda.

 

3. Zjednodušenie strany pre editáciu dotazníka

Dotazník Quanda

Celá strana dotazníka je omnoho "čistejšia". Vynechali sme všetko nadbytočné. Celá stránka a všetky prvky na nej sa automaticky ihneď ukládajú. Zjednodušili sme editáciu textu úvodnú a záverečné strany. V rámci nastavenia záverečnej strany potom môžete zvoliť, ktorá stránka sa má po odoslaní dotazníka zobraziť. Pokiaľ úvodná strana neobsahuje žiadny text, automaticky sa nezobrazuje. Pokiaľ text obsahuje, zobrazí sa.

 

4. Rychlá zmena šablóny dotazníka

Pomocou ikony v projektovej lište (biela lišta pod hlavným modrým menu), pomocou ikony "štetca" môžete rýchle zmeniť vizuálny štýl dotazníka, a to i v prípade, že dotazník práve beží.

Dotazník šablony Quanda

 

5. Nová možnosť presmerovať respondenta po odoslaní dotazníka na vlastnú ďakovaciu stránku

Dotazník vlastní děkovací stránka Quanda

Novo môžete respondentov dotazníkov, po jeho odoslaní, presmerovať na vlastnú ďakovaciu stránku. Pôvodnú možnosť zobraziť ďakovaciu stránku z Quandy sme ponechali. Toto presmerovanie na vlastnú ďakovaciu stránku vám umožní lepšie sledovať konverzie z vyplnených dotazníkov a tiež využiť remarketing, pre ďalšiu komunikáciu s respondentami, ktorí dotazníkom prešli.

 

6. Výpis všetkých textových odpovedí v záverečnej správe

Textové odpovědi Quanda

Novo si môžete v záverečnej správe zobraziť všetky textové odpovede, ktoré vaši respondenti vyplnili. Nech už sa jedná o krátky text, dlhší text alebo položku "iné" v otázkach s radiobuttonami (výber iba jednej odpovede) alebo s checkboxami (zaškrtnutie viacej možností). Nemusíte tak textové odpovede kopírovať a vkládať do komentára.

 

7. Nové grafy na stránke Analýze odpovedí pre všetky typy otázok

Graf 1 dotazníky Quanda

Graf 2 dotazníky Quanda

Graf 3 dotazníky Quanda

Všetky otázky získaly nové grafy. Nech už sa jedná o tie základné ako sú výsečové grafy (tzv. koláčové grafy) alebo stĺpcové, tak i pokročilejšie grafy. Pomerové alebo percentuálné. Medzi novými grafmi nájdete i špeciálny graf pre otázku Net PromoterScore (NPS). Nové grafy sú modernejšie, prehľadnejšie a pomocou ich legendy, ako sa môžete pozrieť na animovaný obrázok nižšie, môžete jednotlivé stĺpce alebo výseče rýchle skrývať alebo zobrazovať.

 

8. Nová funkcia, ktorá vám umožní si stiahnuť jednotlivé grafy ako obrázky

Stažení grafu Quanda

Stále zostáva možnosť všetko stiahnuť ako PDF a grafy v rámci záverečnej správy vytlačiť. Novo však máte možnosť pomocou ikony menu v pravom hornom rohu grafu graf stiahnúť ako obrázok a vložiť ho napríklad do Wordu alebo do vašej prezentácii v Powerpointe.

 

9. Rýchle filtrovánie pomocou legendy grafu

Filtrování v grafech Quanda

Všetky grafy, ktoré nájdete v dotazníkoch (rovnaká funkčnosť platí i pre grafy v e-mailových kampaniach) majú možnosť zobrazovať a skrývať jednotlivé stĺpce alebo výseče grafu klikom na ich legendu (popisok s názvom radu pod grafom). To vám umožní veľmi rýchle sledovať výsledky iba pre odpovede alebo ich kategórie, ktoré vás zaujímajú.

 

10. Prehľadnejšie zobrazenie otázok a odpovedí na strane Analýza odpovedí

Analýza odpovědí Quanda

Všetky prvky na tejto strane sme zrovnali tak, aby sa zobrazovali čo najprehľadnejšie. Dlhé texty sme zalomili na ďalší riadok a všetko zrovnali tak, aby sa i dlhé otázky alebo odpovede zmestili na šírku na stranu s výsledkami. Nové farby dostali i tlačítka, aby bolo možné tlačítka rýchlejšie vizuálne rozpoznať, keď sa chystáte niečo pridať, upraviť alebo smazať.

 

11. Nové dialógy pre nastavenie správy v prípade pozastaveného alebo ukončeného dotazníka

Dotazník pozastaveno Quanda 

Pokiaľ váš dotazník ukončíte alebo pozastavíte, je vhodné o tom informovať respondentov, ktorí do dotazníka vstupujú. V prípade pozastaveného dotazníka napíšte správu, za ako dlho bude dotazník opäť v prevádzke. V prípade ukončeného dotazníka informujte respondentov o tom, že tento prieskum už ďalej neprebieha. Aby bola editacia týchto textov čo najjednoduchšia, pridali sme nové dialógy, v ktorých môžete tieto správy pohodlne napísať.

 

12. Nové nastavenie pre logo dotazníka a záverečné správy

Logo závěrečná zpráva Quanda

Logo dotazník Quanda

V záverečnej správe môžete zapnúť a vypnúť zobrazenie loga a voliť jeho veľkosť. Na strane Dotazník môžete voliť novo zarovnanie loga na stred.

 

Pokiaľ sa vám novinky v dotazníkoch páčili, nechajte nám komentár. Milujeme komentáre!

Držím vám palce!

Jan Spáčil

 

MOHLO BY VÁS TAKY ZAUJÍMAŤ:

6 krokov, ako vytvoriť dotazník

alebo

8 chýb, ktoré ohrožujú mieru preklikov vášho newsletteru