Rozšírenie štatistík e-mailových kampaní

Novinky v Quande

Rozšírenie štatistík e-mailových kampaní

V tomto článku by som sa rád pustil do predstavenia prvého balíčka 5 updatov, ktoré sa týkajú rozšírenia štatistík e-mailových kampaní a doplnení prehľadov, po ktorých mnohí z vás už dlhšiu dobu volali.

  • Jan Spáčil
  • Autor

  • Jan Spáčil

Čo je teda na strane so štatistikami nového?

1. Do „Celkového přehľadu“ sme pridali pruh s celkovým počtom preklikov.

Celkové statistiky e-mailových kampaní

Jedná sa o súčet všetkých preklikov, ktoré príjemci v e-mailu urobili. Rád by som túto hodnotu upresnil, aby bolo jasné, ako presne výpočet prebieha. Pokiaľ e-mail obsahuje päť odkazov a e-mail odošlete na 10 príjemcov a každý z nich klikne na všetky odkazy v e-mailu jedenkrát, bude  sa tento celkový počet preklikov rovnať  50. Pokiaľ však niektorý z príjemcov klikne na jeden z odkazov opakovane, celkový počet sa o tieto prekliky navýši.

2. Do grafu zachycujúceho vývoj hlavních štatistík v čase sme pridali ďalšie rady.

Statistiky e-mailové kampaně vývoj

V „Celkovom prehľade v čase“ tak nájdete okrem vývoja počtu otvorených e-mailov a preklikov tiež vývoj počtu odoslaných, doručených a nedoručených e-mailov, vývoj počtu príjemcov, ktorí označili e-mail ako SPAM a vývoj počtu príjemcov, ktorí sa odhlásili. Jednotlivé datové rady (čiary) je možné zobrazovať a skrývať kliknutím na legendu (popisok) toho ktorého radu.

3. Prehľadnějšie výsledky v časti „Účinnosť e-mailovej kampane“.

Statistiky účinnost

 

Tieto časti sme zoradili zostupne hodnoty v stĺpci „Osloveno celkom“, aby bolo čo najrýchlejšie vidieť všetky skupiny príjemcov, zaradené do kampane a ich počet unikátnych preklikov s percentuálnym podielom. Nulové hodnoty preklikov sme skryli a celý zoznam je novo rozbaľovací. Vždy zobrazuje prvých desať hodnôt. Pokiaľ chcete vidieť prehľad kompletný stačí kliknúť na odkaz pod štatistikami „Zobraziť viacej“ a celá tabuľka sa zobrazí. Zbalíte ju kliknutím na odkaz „Zobraziť menej“. V predvolenom stave je tak celý zoznam kratší a prehľadnejší.

4. Pridali sme zoznam príjemcov, ktorí neotvorili e-mail.

Statistiky detail

V „Detailnom prehľade výsledkov“ nájdete novo tiež zoznam príjemcov, ktorí neotvorili váš e-mail. Pokiaľ sa i dodatočne po odoslaní e-mailu napríklad rozhodnete, že chcete e-mail znova poslať všetkým príjemcom, ktorí váš e-mail neotvorili, otvorte si tento zoznam, pridajte príjemcom v zoznamu štítok a následne im kopiu e-mailu pošlite. Poiaľ máte tarif PREMIUM môžete pre tento účel využiť Automatizaciu a odoslanie „pripomínacieho“ e-mailu zautomatizovať.

5. Upravili sme štatistiky kampaní s A / B testovaním.

Pre verziu e-mailu „A“ a „B“ sme upravili farby grafov.

Statistiky A/B testování

V časti porovnania výsledkov e-mailu verzia „A“ a „B“ sme rozšírili graf „Celkového prehľadu v čase“ o ďalšie rady, podobne ako v štatistikách jednoduchej e-mailovej kampane. Novo tu nájdete čiaru pre odoslané e-maily, doručené a nedoručené e-maily, pre počet označených e-mailov ako SPAM alebo počet odhlásených príjemcov. I v tomto grafe je možné každý rad zobraziť alebo skryť kliknutím na jeho legendu, tj. popisok pod grafom.

Statistiky vývoj AB