7 výhod, ktoré prináša používanie online dotazníkov

Online dotazníky

7 výhod, ktoré prináša používanie online dotazníkov

Online dotazníky predstavujú moderný a rýchly spôsob zberu a analýzy informácií. Pomocou online dotazníkov dokážete lepšie pochopiť, ako vaši zákazníci uvažujú, ako sa rozhodujú, čo majú alebo nemajú radi a podľa čoho vyberajú a hľadajú produkty a služby, ktoré predávate. Nerobte rovnakú chybu ako veľa ďalších podnikateľov - nemyslite si, čo si vaši zákazníci myslia.

  • Jan Spáčil
  • Autor

  • Jan Spáčil

1. Online dotazníky vám ušetria čas

Online prieskumy pomocou online dotazníkov predstavujú najrýchlejšiu cestu, ako vytvoriť dotazník, rozoslať ho e-mailom, alebo ho zdieľať na sociálnych sieťach a webových stránkach. Zatiaľ sa venujete svojej práci, respondenti vyplňujú dotazníky. Behom niekoľkých dní je hotovo a máte výsledky.

Spravidla vidíte prvé výsledky až za niekoľko hodín, a preto môžu byť online dotazníky pomocou aj pri rozhodovaní počas porady či konzultácie. Online dotazníky sú najrýchlejšia forma prieskumu potenciálnych alebo stálych zákazníkov dodávateľov alebo partnerov.

2. Online dotazníky vám ušetria peniaze

Online dotazníky sú najlacnejšou formou prieskumu. V porovnaní s prieskumami realizovanými telefonicky alebo osobne patria online dotazníky medzi najlacnejší spôsob, ako zistiť informácie. Profesionálny systém, ktorý vám splní aj tie najnáročnejšie požiadavky dnes zaobstaráte za menej než  mesačne a veľa z nich je možné v obmedzenej miere používať aj zdarma.

3. Získate pomoc pri zostavovaní otázok

Pomoc je veľmi cenná a každý dobrý poradca pre online dotazníky vám rád s ich zostavením, rozoslaním a vyhodnotením pomôže, nájde riešenie. Niektoré firmy to robia zadarmo, iným za to zaplatíte. Začiatky nie sú ľahké a tak oceníte, keď máte niekoho, komu môžete zavolať a poradiť sa. Vyberajte takého dodávateľa, ktorý poskytuje telefonickú podporu a ktorý vám pri tvorbe online dotazníkov dokáže pomôcť.

4. Nebudete pokladať zbytočné otázky

Poradie a následnosť jednotlivých otázok sa môže meniť podľa toho, ako respondenti odpovedajú a online dotazník tak môže sám reagovať na to, čo respondent práve odpovedal. Ďalšiu otázku potom môže  zobraziť v náväznosti na to, čo respondent práve odpovedal. Túto možnosť s dotazníkom v ruke alebo v rámci telefonického prieskumu nemáte tak pohodlnú, ako s online dotazníkmi. Dobré systémy vám umožnia vetvenie dotazníkov, ukončovania podľa dopredu nastavenej logiky a kvót, preskakovania otázok a mnoho ďalšieho.

5. Okamžite vidíte výsledky

Online dotazníky sú skvelé v tom, že okamžite vidíte výsledky. Častokrát  počas niekoľkých minút vidíte prvú odpoveď, prvé vyplnené dotazníky. Je to vzrušujúci pocit, keď odošlete pozvánky a počas prvých 10 minút vám príde späť niekoľko vyplnených dotazníkov. Pokročilé aplikácie vám umožní vidieť a spracovávať výsledky už počas prieskumu, takže kým ďalšie dotazníky prichádzajú, vy už môžete pracovať s prvými výsledkami.

6. Nemusíte byť expert na analýzu dát

Pokročilé systémy pre tvorbu online dotazníkov počítajú s tým, že nechcete len zbierať hromadu dát, ale že z týchto dát chcete vyvodzovať určité závery. Také systémy obsahujú rozsiahle nástroje pre analýzu dát. Niektoré z nich, vďaka prepojenia online dotazníkov s funkciami e-mail marketingu, predstavujú najmodernejšie trendy online prieskumu a umožňujú automaticky rozpoznávať respondenta dotazník bez nutnosti žiadať o jeho osobné údaje.

Vďaka týmto funkciám sa premení celý prieskum v niečo viac než „len tabuľky a grafy“. Pomocou filtrov môžete vidieť výsledky prieskumu z najrôznejších uhlov. Môžete zistiť, ako odpovedali muži alebo ženy, ako odpovedali ľudia podľa veku, ako odpovedali ľudia z rôznych miest alebo krajov a tieto veci medzi sebou kombinovať, a to bez jedinej otázky v dotazníku naviac. Všetko vďaka prepojeniu online dotazníkov s e-mail marketingom. Jeden prieskum vám tak prinesie studňu nápadov a poznania, ako zrýchliť a zefektívniť váš biznis.

7. Nemusíte používať Excel pre spracovanie dát a tvorbu grafov

Nemáte radi Excel? Nevadí. Pokiaľ nájdete dobrý systém pre online dotazníky, nie len že vám odpadnú všetky starosti s tvorbou grafov v Exceli, ale naviac všetky grafy a komentáre vytvoríte počas niekoľkých minút a ľahko z nich vytvoríte dobre vyzerajúcu a podrobnú správu s celkovými výsledkami prieskumu.