Online dotazníky alebo online prieskum - ÁNO či NIE?

Online dotazníky

Online dotazníky alebo online prieskum - ÁNO či NIE?

Veľa ľudí vám povie, že je to skutočne zbytočná práca. Stretávam sa s nimi veľmi často. Spoliehajú sa radšej na šťastie, intuíciu, doporučenie svojich známych, než na fakty a skutočnosti, ktoré majú doslova pod nosom. Za posledných niekoľko rokov sme realizovali desiatky prieskumov a žiadny z nich nebol zbytočný. Každý priniesol nové poznanie a podnety ku zmenám.

  • Jan Spáčil
  • Autor

  • Jan Spáčil

Túžba vedieť viac

Túžba vedieť viac, pochopiť život a ľudí okolo nás, je tak stará, ako ľudstvo samé. Zaujíma nás každá novinka a naša túžba vedieť je často bez hraníc.

Hlavne v posledných rokoch sa stali informácie jednou z najcennejších a najžiadanejších komodít. Vedieť, ako uvažujú naši zákazníci, podľa čoho sa rozhodujú, kto a akým spôsobom ich rozhodovanie ovplyvňuje, môže znamenať pre váš biznis doslova mapu k pokladu. Čím lepšie porozumieme svojmu trhu a svojim zákazníkom, tým efektívnejšie budeme s týmito zákazníkmi komunikovať, tým presnejšie zameriate vašu ponuku.

Ľudia sa ma často pýtajú, čo sa zmenilo v marketingu za poslednú dobu. Prečo to, čo fungovalo ešte pred pár rokmi, je dnes beznádejnou aktivitou. Odpovedám, že sa toho zase tak moc nezmenilo, pokiaľ sa na to pozrieme ako na celok. Ľudia sú vo svojej podstate stále rovnakí, produkty sú lepšie a dokonalejšie. To, čo sa radikálne zmenilo, je prostredie, v ktorom žijeme – prišiel internet, mobilné technológie, tablety, sociálne siete a mnoho ďalšieho. Zmenil sa spôsob prijímania informácií, zmenil sa spôsob rozhodovania a v mnohých oblastiach aj spôsob nákupu. To všetko nás ovplyvňuje, ak už stojíme na strane kupujúcich alebo predávajúcich.

Poznať trh a svojich zákazníkov je kľúčom k úspechu

Snažiť sa o efektívny marketing bez dôkladných znalostí vašich zákazníkov a vášho trhu je ako snažiť sa korčuľovať v lete na zimnom štadióne, kde chýba ľad. Ide to, ale strašne sa človek narobí. Pokiaľ lepšie pochopíte, ako uvažujú vaši zákazníci vo chvíli, keď chcú kúpiť váš produkt, ste blízko veľkému úspechu. Porozumieť presne motiváciám alebo námietkám vás nasmeruje k riešeniu. Ku zdokonaleniu vášho produktu, lepšej formulácii vašej ponuky, presnejšej konfigurácii vášho produktu alebo ku správnej cene. Toto všetko potom spôsobí, že si vaši zákazníci povedia "Áno, toto je presne pre mňa!“

Všetko sa dozviete tak, že urobíte prieskum

V dnešnej dobe máte k dispozícii niekoľko spôsobov, ako prieskumy realizovať. Môžete vytlačiť dotazníky a vyraziť do ulíc. Je to zábava, doporučujem osobne vyskúšať. Sám som urobil týmto spôsobom stovky ankiet a veľa som sa tým naučil.

Ďalší spôsob je využiť služby call centier a realizovať prieskum telefonicky. Aj to má svoje kúzlo, hlavne v rýchlosti. Dajte ale pozor, aby ste vybrali také call centrum, ktoré váš prieskum urobí poctivo a rýchlo.

Ďalšou možnosťou, ako realizovať prieskum, sú online dotazníky. Online dotazníky sú dotazníky, ktoré respondenti (tí, ktorí dotazník vyplňujú) vyplňujú na internete. Pozvánku do takéhoto prieskumu môžete jednoducho odoslať e-mailom. Pokročilé systémy pre tvorbu online dotazníkov vám toto umožní ako súčasť jedného systému. Skutočne dobré systémy dnes poskytujú mnoho pokročilých funkcií hlavne v oblasti analýzy dát. Online dotazníky patria jednoznačne medzi najlacnejšiu formu realizácie prieskumu. Pravdou ale tiež je, že nie pre všetky typy prieskumu je táto online forma vhodná. Pokiaľ sa pre ňu ale rozhodnete, budete prekvapení, ako rýchlo sa dozviete informácie od svojich zákazníkov, ktoré vám pomôžu udržať ich u vás ďalej, opakovane im predávať a nedovoliť im „utiecť“ k vašej konkurencii.

 

Jan Spáčil
Quanda