x

Kočičí přání z. s.

„Kočičí přání“ je spolok, ktorý sa stará o opustené mačky.
E-mailovú komunikáciu s darcami, médiami aj verejnosťou za pomoci našej aplikácie Quanda a vďaka nášmu partnerstvu zvládajú s polovičnými finančnými nákladmi.

Prečítajte si viac

Popálky o. p. s.

„Popálky“ je neštátna nezisková organizácia, ktorá pomáha ľuďom po popáleninovom úraze a ich blízkym vyrovnať sa po psychickej i fyzickej stránke s následkami úrazu a návratom do spoločnosti.

Prečítajte si viac

Slovensko bez drog o. z.

Hlavným a jediným cieľom združenia je zabezpečiť zníženie užívania legálnych a nelegálnych drog žiakmi ZŠ a SŠ.
Vďaka Vášmu príspevku môžeme dodávať naše prednášky nepretržite, počas celého školského roka.

Prečítajte si viac

Golfista roku

Hlavným zmyslom ankety Golfista roka je hodnotenie výkonov mladých a nádejných talentov a domácich hráčov. Zároveň sa oceňujú tí, ktorí Českú republiku reprezentujú v zahraničí.

Prečítajte si viac