x

Nadace JAKUBA VORÁČKA

Nadácia Jakuba Voráčka sa zameriava na podporu individuálnych pacientov s roztrúsenou sklerózou v ťaživej situácii, na podporu rozvoja MS ("multiple sclerosis") centier v Českej republike a na podporu organizácií združujúcich pacientov s roztrúsenou sklerózou.

Prečítajte si viac

Popálky o. p. s.

„Popálky“ je neštátna nezisková organizácia, ktorá pomáha ľuďom po popáleninovom úraze a ich blízkym vyrovnať sa po psychickej i fyzickej stránke s následkami úrazu a návratom do spoločnosti.

Prečítajte si viac

Golfista roku

Hlavným zmyslom ankety Golfista roka je hodnotenie výkonov mladých a nádejných talentov a domácich hráčov. Zároveň sa oceňujú tí, ktorí Českú republiku reprezentujú v zahraničí.


Prečítajte si viac

Tenisový klub Rokycany


Cieľom klubu je zabezpečovať technicky dobre vybavené a príjemné prostredie pre tenistov, ktorí hrajú závodne, ale aj tenistov rekreantov. Významnú časť našej členskej základne tvoria deti, ktoré sa snažíme prostredníctvom tenisu viesť k pohybu a športu.

Prečítajte si viac

Slovensko bez drog o. z.

Hlavným a jediným cieľom združenia je zabezpečiť zníženie užívania legálnych a nelegálnych drog žiakmi ZŠ a SŠ. Vďaka Vášmu príspevku môžeme dodávať naše prednášky nepretržite, počas celého školského roka.

Prečítajte si viac

Rytmus - od klienta k občanovi, z. ú.

Táto nezisková organizácia od roku 1994 podporuje ľudí so zdravotným postihnutím (predovšetkým mentálnym) v aktívnom začleňovaní do života, a to v škole, v práci, v mieste bydliska aj pri voľnočasových aktivitách.

Prečítajte si viac

A-B help, s. r. o.


Spoločnosť zaisťuje minibusy pre bezproblémovú a bezpečnú prepravu detí Klokánkov a detských domovov, seniorov i hendikepovaných. Oslovuje firmy, aby pomohli minibusy zaobstarať, a to vďaka reklame, ktorú im na vybraný minibus umiestnia.

Prečítajte si viac
https://nadaceju.cz/

Nadace Jedličkova ústavu

Základným poslaním nadácie je zhromažďovanie finančných prostriedkov a iných hodnôt za účelom zlepšenia komplexnej rehabilitačnej starostlivosti o deti a mladých ľudí s telesným hendikepom vo všetkých jej aspektoch.

Prečítajte si viac

Kočičí přání z. s.

„Kočičí přání“ je spolok, ktorý sa stará o opustené mačky. E-mailovú komunikáciu s darcami, médiami aj verejnosťou za pomoci našej aplikácie Quanda a vďaka nášmu partnerstvu zvládajú s polovičnými finančnými nákladmi.

Prečítajte si viac

Spolek pro rozvoj svobod. vzdělávání, z.s.

Spolok zaisťuje celkom tri projekty, ktoré sa primárne zameriavajú na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, sekundárne fungujú ako verejná služba a vzdelávanie pre znevýhodnené osoby.

Prečítajte si viac

Společnost pro zvířata – zo ČSOP

Mimovládna nezisková organizácia sa od roku 1996 zameriava na ochranu zvierat a zabezpečenie ich práva na plnohodnotný život, vrátane podmienok pre ich prirodzené etologické správanie a zabezpečenie ich psych., fyzických a soc. potrieb.

Prečítajte si viac

Awana ČR, z. s.


Detská nezisková organizácia pomáha s výchovou detí v kresťanských spoločenstvách formou Awana klubov.
Prečítajte si viac