x

Komu súhlas udeľujete

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Quanda International s.r.o., so sídlom Národných hrdinov 44, Dolné Počernice, 190 12 Praha 9, IČ: 02285665, DIČ: CZ02285665, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 217649 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávala najmä nižšie uvedené osobné údaje.

Aké vaše osobné údaje budeme spracovávať

a. meno
b. priezvisko
c. e-mailovú adresu
d. odpovede zo zaslaných dotazníkov
e. systémové dáta (informácie o nakladaní s e-mailovou správou)

Účel spracovania osobných údajov

  • Meno, priezvisko a e-mailová adresa bude spracovaná s cieľom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných oznámení (obchodných a reklamných e-mailov).
  • Systémové dáta budú spracované na účel vytvorenia štatistík pre potreby Správcu.
  • Odpovede zo zaslaných dotazníkov budú spracované na účel prispôsobenia obsahu obchodných oznámení.
  • Poskytovateľ pri spracovaní vyššie uvedených osobných údajov využíva profilovanie, a to na účel skvalitnenia služieb a vytvorenia individuálne zostaveného obsahu obchodných oznámení, pričom tak koná na základe svojho oprávneného záujmu z dôvodu podľa ust. čl. 6 ods. 1. písm. F) Nariadenia.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať

Osobné údaje budú spracované počas 3 rokov od udelenia súhlasu, ak tento čas nepredĺžite.

Ako môžete vziať svoj súhlas späť

Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení. Vzatie súhlasu späť bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných oznámení.

Kto pre nás osobné údaje spracováva

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však preňho môžu spracovávať aj títo spracovávatelia:

a. Spoločnosť RAYNET s.r.o., so sídlom Francouzská 6 167/5, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820,
b. spoločnosť COEX s.r.o., so sídlom Pod Hájkem 2 204/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 27563341,
c. spoločnosť Linode, LLC, so sídlom 329 E. Jimmie Leeds Rd, Ste. A Galloway, NJ 08205,
d. spoločnosť Sendgrid, so sídlom 1801 California Street, 1801 California St, Denver, CO 80202,
e. zoznam ďalších subjektov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, predloží Správca na žiadosť subjektu údajov

Aká sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR)

Právo požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame.
Tieto informácie vám veľmi radi a rýchlo poskytneme. Napíšte nám svoju požiadavku na e-mail: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle: +420 605 163 892.

Právo vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle: +420 605 163 892.

Právo požadovať u nás výmaz týchto osobných údajov.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle: +420 605 163 892.

Právo na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajovů.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle: +420 605 163 892. Dáta vám môžeme poskytnúť v dvoch formátoch. V súbore typu *.csv nebo *.xlsx. Prosíme o spresnenie, aký formát súboru preferujete. 

Právo v prípade spracovania vykonávaného na základe oprávneného záujmu Správcu (podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia) vzniesť námietku proti spracovaniu.
V tomto prípade nás kontaktujte na e-maile: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle: +420 605 163 892.

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte podozrenie, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením.
Stránky Úradu pre ochranu osobných údajov: https://www.uoou.cz/