x

Komu súhlas udeľujete

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Quanda International s.r.o., so sídlom Národných hrdinov 44, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, IČ: 02285665, DIČ: CZ02285665, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 217649 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracúvala najmä nižšie uvedené osobné údaje.

Aké vaše osobné údaje budeme spracúvať

a. meno
b. priezvisko
c. e-mailovou adresu
d. systémové dáta (informácie o používaní e-mailovej správy)

Účel spracovania osobných údajov

  • Meno, priezvisko a e-mailová adresa bude spracovaná na účel zaradenia do databázy pre zasielanie odborného článku, e-knihy, infografiky, výsledkov prieskumov, štúdie a pod. (ďalej „odborného zásahu“)
  • Systémové dáta budú spracované na účel vytvorenia štatistík pre potreby Správcu.
  • Poskytovateľ pri spracovaní vyššie uvedených osobných údajov využíva profilovanie, a to na účel skvalitnenia služieb a vytvorenia individuálne zostaveného obsahu obchodných oznámení, pričom tak koná na základe svojho oprávneného záujmu, teda z dôvodov podľa ust. čl. 6 ods. 1. písm. F) Nariadenia.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať

Osobné údaje budú spracované počas 2 týždňov od udelenia súhlasu, ak tento čas nepredĺžite.

Ako môžete vziať váš súhlas spät

Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení. Vzatie súhlasu späť bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných oznámení.

Kto pre nás osobné údaje spracováva

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však preňho môžu spracovávať aj títo spracovávatelia:

a. spoločnosť RAYNET s.r.o., so sídlom Francouzská 6 167/5, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820,
b. spoločnosť COEX s.r.o., so sídlom Pod Hájkem 2 204/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 27563341,
c. spoločnosť Linode, LLC, so sídlom 329 E. Jimmie Leeds Rd, Ste. A Galloway, NJ 08205,
d. spoločnosť Sendgrid, so sídlom 1801 California Street, 1801 California St, Denver, CO 80202,
e. zoznam ďalších subjektov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, predloží Správca na žiadosť subjektu údajov.

Aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR)

Právo požadovať od nás informáciu, ako vaše osobné údaje spracovávame.
Tieto informácie vám veľmi radi a rýchle poskytneme. Napíšte nám svoju požiadavku na e-mail: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle: +420 605 163 892.

Právo vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle: +420 605 163 892.

Právo požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle: +420 605 163 892.

Právo na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle: +420 605 163 892. Dáta vám môžeme poskytnúť v dvoch formátoch. V súbore typu *.csv alebo *.xlsx. Prosíme o spresnenie, aký formát súboru preferujete. 

Právo v prípade spracovania vykonávaného na základe oprávneného záujmu Správcu (podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia) vzniesť námietku proti spracovaniu.
V tomto prípade nás kontaktujte na e-maile: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle: +420 605 163 892.

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte podozrenie, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením.
Stránky Úradu pre ochranu osobných údajov: https://www.uoou.cz/