x

MARKETINGOVÁ AUTOMATIZÁCIA

Ľahko a bez zdĺhavého nastavenia

1

Premeňte viac návštevníkov vašich webových stránok na viac nových kontaktov. Využite aktívne formuláre a zautomatizujte získavanie nových kontaktov.

ONLINE DOTAZNÍKY

Vytvorte online dotazníky. Získajte odpovede. Urobte lepšie rozhodnutie.

Online dotazníky

Online dotazníky Vám umožnia vytvoriť, rozoslať a vyhodnotiť aj ten najzložitejší online dotazník alebo prieskum.

Vďaka knižnici dotazníkov môžete ihneď rozoslať dotazníky spokojnosti zákazníkov alebo zamestnancov, získať spätnú väzbu na kvalitu svojej práce, informácie pre plánovanie firemných alebo zákazníckych akcií a mnoho ďalších dôležitých informácií.

E-MAIL MARKETING

Posielajte lepšie e-maily, ktoré budú Vaši zákazníci skutočne čítať

Email marketing

E-mail marketingové nástroje Vám pomôžu vytvoriť dobre vyzerajúce e-maily a doručiť ich do schránok vašich príjemcov.

V Quande nájdete všetko, čo pre Váš e-mail marketing potrebujete. Ak ide o odosielanie Vašich pravidelných newslettrov, využitie autorespondentov, e-mailových seriálov, kampaní s A/B testovaním alebo odosielaní automatických prianí k sviatkom či narodeninám.

INTEGRÁCIA A API

Uľahčite si prácu.

Pripojte si Quandu k webu, e-shopu alebo inému systému a zautomatizujte vzájomnú komunikáciu.