x

Prípadová štúdie

DOMY D.N.E.S. majú vďaka Quande zautomatizovanú komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi.Čo nájdete vo vnútri?


Na 12 stranách nájdete podrobné informácie o príprave a priebehu realizácie. V prípadovej štúdii nájdete aj výsledky a prínosy automatizácie.

Prečítajte si prípadovú štúdiu